Skip links

NỔ BOM HẾT

Luật là để lách, đặc biệt trong thể loại shmug. Trong Blast Rush, bạn có vô số bom xóa màn hình, không chỉ ba quả bom cho mỗi mạng. Bạn sẽ phải né tránh loạt bắn liên tiếp của kẻ thù và - một bất ngờ nho nhỏ nữa: kẻ thù chính là các viên đạn. Mọi thứ trở nên khá sôi động, nhưng với vô vàn tàu chiến và bom oach tạc, cộng thêm sức mạnh làm chậm chuyển động bảo vệ mạng sống, bạn sẽ tìm được cách nào đó để thoát khỏi rắc rối. Tất cả những kẻ lách luật mánh lới nhất đều làm vậy.

THƯỞNG THỨC BẢY BÀI HÁT CỦA SỰ HỨNG THÚ CỦA FM SYNTH!

ALSO AVAILABLE ON
APPLE ● SPOTIFY ● AMAZON